top of page

Regular          Específics

Cursos d'alemany intensius. Barcelona. Baucis Languages

Cursos d’alemany intensius

• Intensiu - Duració: 2 mesos.
• Semiintensiu - Duració: 3 mesos.
• Superintensiu - Duració: 1 mes.

Mòduls de 60 hores. Distribució de les hores definida per l’alumne.

Aquests han sigut creats seguint les normes de l’Europäisches Sprachenportfolio (Portfolio Europeu de les Llengües).

Baucis Languages no forma grups. En cas d’interès, els alumnes podran formar-los per iniciativa pròpia.

bottom of page