top of page

Cursos regulars d’alemany per a nens i adolescents

Curs regular d'alemany - Nens. Barcelona. Baucis Languages

Mòduls:

• Infantil 1
• Infantil 2
• Infantil 3
• Infantil 4

                                                              

Edats: De 7 a 11 anys.

Curs regular d'alemany - Adolescents. Barcelona. Baucis Languages

Mòduls:

• Bàsic A1
• Bàsic A2
• Intermedi B1
• Avançat B2 
• Superior C1
• Superior C2

                  

Edats: De 12 a 17 anys.

Cada un d’aquests mòduls posseeix una duració mitjana de 60 hores, podent ser modificada d’acord amb el ritme d’estudi i el grau de dedicació de l’alumne. És a dir, si és necessari pot concluir-se avans o estendre’s d’acord amb la necessitat.

Elaborats d’acord amb els estàndards de l’Europäisches Sprachenportfolio (Portfolio Europeu de les Llengües).

 

Podem interrompre temporalment el cronograma per atendre qualsevol necessitat diferent i/o puntual que ens proposis relacionada amb l’aprenentatge de l’idioma.

Baucis Languages no constitueix grups. En cas d’interès, els alumnes poden formar-los per iniciativa pròpia.

bottom of page