top of page
Cursos de català. Barcelona. Baucis Languages

Curs de català regular

Curs de català regular - Adults. Barcelona. Baucis Languages

Vols aprendre català?

El català és un idioma parlat a vàries regions de l’Est d’Espanya (Catalunya, València i Illes Balears), a Andorra (país situat entre Espanya i França), al Sud de França (Rosselló) i a algunes regions de l’illa italiana de Sardenya.

 

A Espanya l’idioma oficial en tot el país és l’espanyol, essent el català cooficial als territoris aquí esmentats.

 

Els primers textos escrits en aquesta llengua daten del segle IX d.C. i, tot i convivint durant més de mil anys amb la cultura espanyola, el poble català ha anat desenvolupant una identitat pròpia repleta d’originalitat i riquesa.

 

Actualment més de 9 milions de persones parlen català i es considera un idioma de prestigi. Posseeix una gran presència en tots els àmbits socials de les regions on és parla i la seva influència augmenta cada dia més. 

Un dels millors indicadors de la seva vitalitat és que a les universitats de les regions on coexisteix amb l’idioma espanyol més del 50% de les assignatures es professen en català.

 

Nota: Existeixen dues llengües cooficials més a Espanya: el galec i el basc. 

Mòduls del curs regular de català:​

• Bàsic A1
• Bàsic A2
• Intermedi B1
• Avançat B2 
• Superior C1
• Superior C2

Cada un d’aquests mòduls posseeix una duració mitjana de 60 hores, podent variar d’acord amb el ritme d’estudi o el grau de dedicació de l’alumne. És a dir, si és necessari pot finalitzar-se avans o estendre’s d’acord amb la necessitat.

El curs ha sigut elaborat seguint els estàndards del Portfolio Europeu de les Llengües.

En el cas de les classes no individuals, els alumnes poden formar grups per iniciativa pròpia.

Català on-line
per videoconferència
bottom of page