top of page
Cursos de portuguès. Barcelona. Baucis Languages
Curs de portuguès - Adults. Barcelona. Baucis Languages

Curs de portuguès regular

per a estrangers

Mòduls:​

• Bàsic
• Intermedi 1
• Intermedi 2
• Avançat

Cada un d’aquests mòduls posseeix una duració mitjana de 60 hores, podent variar d’acord amb el ritme d’estudi o el grau de dedicació de l’alumne. És a dir, si és necessari pot concluir-se avans o estendre’s d’acord amb la necessitat.

En el cas de les classes no individuals, els alumnes poden formar grups per pròpia iniciativa.

Portuguès per a estrangers
on-line per videoconferència
bottom of page