top of page

Curs regular d’espanyol per a estrangers

- Nens i adolescents

Curs regular d'espanyol - Nens. Barcelona. Baucis Languages

Mòduls:

• Infantil 1
• Infantil 2
• Infantil 3
• Infantil 4

                                                              

Edats: De 7 a 11 anys.

Curs regular d'espanyol - Adolescents. Barcelona. Baucis Languages

Mòduls:

• Bàsic A1
• Bàsic A2
• Intermedi B1
• Avançat B2 
• Superior C1
• Superior C2

                  

Edats: De 12 a 17 anys.

Cada mòdul posseeix una duració mitjana de 60 hores, podent ser modificada d’acord amb el ritme d’estudi i el grau de dedicació de l’alumne. És a dir, que en cas necessari pot concluir-se avans o estendre’s d’acord amb la necessitat. ​

 

Continguts dissenyats d’acord amb els estàndards del Portfolio Europeu de les Llengües.

                         

En el curs regular existeix l’opció de sortir temporalment del cronograma per atendre qualsevol necessitat diferent i/o puntual que ens proposis relacionada amb la llengua. ​

 

Baucis Languages no forma grups. En cas d’interès, els alumnes poden formar-los per pròpia iniciativa. 

bottom of page