top of page

Cursos regulars de francès per a nens i adolescents

Curs regular de francès - Nens. Barcelona. Baucis Languages

Mòduls:

• Infantil 1
• Infantil 2
• Infantil 3
• Infantil 4

                                                              

Edats: De 7 a 11 anys.

Curs regular de francès - Adolescents. Barcelona. Baucis Languages

Mòduls:

• Bàsic A1
• Bàsic A2
• Intermedi B1
• Avançat B2 
• Superior C1
• Superior C2

Edats: De 12 a 17 anys.

Cada mòdul té una duració mitjana de 60 hores, podent ser alterada d’acord amb el ritme d’estudi i la dedicació de l’alumne. És a dir, si és necessari pot finalitzar-se avans o estendre’s d’acord amb la necessitat.

Els mòduls són elaborats d’acord amb les normes del Portfolio Européen des Langues (Portfolio Europeu de les Llengües).

 

Podem interrompre temporalment el cronograma per atendre qualsevol necessitat diferent i/o puntual que ens proposis relacionada amb l’estudi de l’idioma.

Baucis Languages no forma grups. En cas d’interès, els alumnes poden formar-los per compte propi.

bottom of page