1/8

Cursos regulars d’italià per a nens i adolescents

Mòduls:

• Infantil 1
• Infantil 2
• Infantil 3
• Infantil 4

                                                              

Edats: De 7 a 11 anys.

Mòduls:

• Bàsic A1
• Bàsic A2
• Intermedi B1
• Avançat B2 
• Superior C1
• Superior C2

Edats: De 12 a 17 anys.

Cada mòdul posseeix una duració mitjana de 60 hores, podent ser modificada d’acord amb el ritme d’estudi i el grau de dedicació de l’alumne. És a dir, que en cas necessari pot finalitzar-se avans o estendre’s d’acord amb la necessitat.

Han sigut creats seguint els estàndards del Portfolio Europeo Delle Lingue (Portfolio Europeu de les Llengües).

 

En aquests cursos regulars existeix l’opció de sortir temporalment del cronograma per atendre qualsevol necessitat diferent i/o puntual que ens proposis relacionada amb l’estudi de l’idioma.

Baucis Languages no forma grups. En cas d’interès, els alumnes poden formar-los per iniciativa pròpia.

Calle Alcalá, 61

Planta 6, puerta 4ª.  28014

Madrid. España.

Tel.: + 34 917 45 99 10

Gran Via de les Corts Catalanes, 583

Planta 7, puerta 1ª. 08011

Barcelona. España

Tel.: + 34 934 02 11 00

    Client support in Spanish, Catalan and English.

 

 

Rua Palmira, 791, cj. 22

Serra. Cep: 30220-110

Belo Horizonte-MG​. Brasil
Tel.: + 55 31 3309 3874

    Client support in Portuguese and English.

Horários de atendimento

Segunda a sexta-feira: Das 07:00 às 22:00. 

Sábados: Das 07:00 às 17:00.

Horarios de atención

Lunes a viernes: De 07:00 a 22:00. 

​Sábados, de 07:00 a 17:00.

Opening times

Monday to Friday, from 07:00 a.m. to 10:00 p.m. and Saturdays from 07:00 a.m. to 05:00 p.m.

Horaris d'atenció

Dilluns a divendres: De 07:00 a 22:00. 

​Dissabtes: De 07:00 a 17:00.

Baucis Languages ® - All rights reserved