top of page

Cursos regulars d’italià per a nens i adolescents

Curs regular d'italià - Nens. Barcelona. Baucis Languages
Curs regular d'italià - Adolescents. Barcelona. Baucis Languages

Mòduls:

• Infantil 1
• Infantil 2
• Infantil 3
• Infantil 4

                                                              

Edats: De 7 a 11 anys.

Mòduls:

• Bàsic A1
• Bàsic A2
• Intermedi B1
• Avançat B2 
• Superior C1
• Superior C2

Edats: De 12 a 17 anys.

Cada mòdul posseeix una duració mitjana de 60 hores, podent ser modificada d’acord amb el ritme d’estudi i el grau de dedicació de l’alumne. És a dir, que en cas necessari pot finalitzar-se avans o estendre’s d’acord amb la necessitat.

Han sigut creats seguint els estàndards del Portfolio Europeo Delle Lingue (Portfolio Europeu de les Llengües).

 

En aquests cursos regulars existeix l’opció de sortir temporalment del cronograma per atendre qualsevol necessitat diferent i/o puntual que ens proposis relacionada amb l’estudi de l’idioma.

Baucis Languages no forma grups. En cas d’interès, els alumnes poden formar-los per iniciativa pròpia.

bottom of page