top of page
Anglès per a professionals de dret. Barcelona. Baucis Languages

Curs d’anglès per a professionals de dret

Mòduls:​

 

• Laws 1

• Laws 2

Cada mòdul posseeix una duració mitjana de 50 hores, podent variar d’acord amb el ritme d’estudi o el grau de dedicació de l’alumne. És a dir, si és necessari pot finalitzar avans o estendre’s d’acord amb la necessitat.

 

Ideal per a estudiar en universitats i/o actuar en el món del dret i les seves diverses àrees (laboral, jurídica, administrativa...) en països de llengua anglesa.

També oferim l’opció d’alternar les classes d’aquest curs amb les del curs regular d’anglès.​

En el cas de les classes no individuals, els alumnes poden formar grups per iniciativa pròpia.

​Per alumnes a partir del nivell Pre-Intermediate – B1.

bottom of page