top of page
Comptabilitat en anglès. Barcelona. Baucis Languages

Comptabilitat en anglès

Mòdul per a la pràctica de conceptes bàsics de comptabilitat en anglès (documents comptables, anàlisi de cost-benefici, etc.). A més, reservem un temps per resoldre els teus dubtes sobre conceptes més avançats. 

En el cas de les classes no individuals, els alumnes poden formar grups per pròpia iniciativa.​

Per alumnes a partir del nivell Elementary – A2.

 

Duració: 6 hores. 

bottom of page