top of page
Cursos d'espanyol intensius. Barcelona. Baucis Languages

Regular          Específics

Cursos intensius d’espanyol per a estrangers

• Intensiu - Duració: 2 mesos.
• Semiintensiu - Duració: 3 mesos.
• Superintensiu - Duració: 1 mes.

Mòduls de 60 hores. Distribució de la càrrega horària definida per l’alumne.

Són elaborats d’acord amb els estàndards del Portfolio Europeu de les Llengües.

 

Baucis Languages no forma grups. En cas d’interès, els alumnes poden formar-los per iniciativa pròpia.

bottom of page