top of page
Curs d'espanyol regular - Adults. Barcelona. Baucis Languages

Curs regular d’espanyol per a estrangers - Adults

​Mòduls:​

• Bàsic A1
• Bàsic A2
• Intermedi B1.1

• Intermedi B1.2
• Avançat B2.1 
• Avançat B2.2

• Superior C1
• Superior C2

Cada mòdul té una duració mitjana de 60 hores, podent alterar-se la seva duració d’acord amb el ritme d’estudi i la dedicació de l’alumne. És a dir, si és necessari pot finalitzar-se avans o estendre’s d’acord amb la necessitat.

 

El cronograma conté dos tipus de matèries:

◦ Obligatòries: Son aquelles establertes pel Portfolio Europeo de las Lenguas, les quals asseguren que la teva corba d’aprenentatge sigui coherent i evolutiva.

◦ Lliures: El professor té la llibertat de realitzar a les classes activitats escollides/creades per ell o solicitades per l’alumne. 

​A més, sabem de la teva preocupació amb la correcta pronúncia de l’espanhol i hem desenvolupat un repertori propi d’activitats específiques per a treballar-la.

 

El mètode permet que l’estructura del curs no sigui rígida com la d’una màquina i sí flexible com la d’un organisme viu, el que garanteix l’equilibri entre l’aprenentatge de continguts indispensables per a l’adquisició de l’idioma i l’expressió de la personalitat de l’alumne i del professor.

 

Per exemple, estas fent el nostre curs regular però et fa falta interrompre temporalment el cronograma per a atendre alguna activitat diferent (corregir un e-mail de la feina a classe, preparar una entrevista de treball, un viatge, una presentació...)? Ho farem amb molt de gust.

Baucis Languages no forma grups. En cas d’interès, els alumnes els poden formar per compte propi.

bottom of page