top of page

Regular        Específics

Cursos de francès intensius. Barcelona. Baucis Languages

Cursos de francès intensius

• Intensiu - 2 mesos de duració.
• Semiintensiu - 3 mesos de duració.
• Superintensiu - 1 mes de duració.

Mòduls de 60 hores. Distribució de les hores definida per l’alumne.

Aquests són creats d’acord amb els estàndards del Portfolio Européen des Langues (Portfolio Europeu de les Llengües).

Baucis Languages no forma grups. En cas d’interès, els alumnes poden formar-los per pròpia iniciativa.

bottom of page