top of page
Curs de francès regular - Adults. Barcelona. Baucis Languages

Curs de francès regular per a adults

Mòduls:​

• Bàsic A1
• Bàsic A2
• Intermedi B1
• Avançat B2

• Superior C1
• Superior C2

Cada mòdul posseeix una duració mitjana de 60 hores, podent ser modificada d’acord amb el ritme d’estudi i el grau de dedicació de l’alumne. És a dir, en cas necessari pot concluir-se avans o estendre’s d’acord amb la necessitat.

El nostres continguts observen els estàndards del Portfolio Européen des Langues (Portfolio Europeu de les Llengües).

 

En aquest curs regular existeix l’opció de sortir temporalment del cronograma per atendre qualsevol necessitat diferent i/o puntual que ens proposis relacionada amb l’idioma.

Baucis Languages no organitza grups. En cas d’interès, els alumnes poden formar-los per iniciativa pròpia.

bottom of page