top of page

Regular          Específics

Cursos d'italià intensius. Barcelona. Baucis Languages

Cursos d’italià intensius

• Intensiu - Duració: 2 mesos.
• Semiintensiu - Duració: 3 mesos.
• Superintensiu - Duració: 1 mes.

Mòduls de 60 hores. Distribució de les hores definida per l’alumne.

Creats seguint les normes del Portfolio Europeo Delle Lingue (Portfolio Europeu de les Llengües).

Baucis Languages no forma grups. En cas d’interès, els alumnes poden formar-los per iniciativa pròpia.

bottom of page