1/5

Cursos d’italià intensius

Cursos d'italià intensius. Barcelona. Baucis Languages

• Intensiu - Duració: 2 mesos.
• Semiintensiu - Duració: 3 mesos.
• Superintensiu - Duració: 1 mes.

Mòduls de 60 hores. Distribució de les hores definida per l’alumne.

Creats seguint les normes del Portfolio Europeo Delle Lingue (Portfolio Europeu de les Llengües).

Baucis Languages no forma grups. En cas d’interès, els alumnes poden formar-los per iniciativa pròpia.

Regular          Específics