Calle Alcalá, 61

Planta 6, puerta 4ª.  28014

Madrid. España.

Tel.: + 34 917 45 99 10

Gran Via de les Corts Catalanes, 583

Planta 7, puerta 1ª. 08011

Barcelona. España

Tel.: + 34 934 02 11 00

    Client support in Spanish, Catalan and English.

 

 

Rua Palmira, 791, cj. 22

Serra. Cep: 30220-110

Belo Horizonte-MG​. Brasil
Tel.: + 55 31 3309 3874

    Client support in Portuguese and English.

Horários de atendimento

Segunda a sexta-feira: Das 07:00 às 22:00. 

Sábados: Das 07:00 às 17:00.

Horarios de atención

Lunes a viernes: De 07:00 a 22:00. 

​Sábados, de 07:00 a 17:00.

Opening times

Monday to Friday, from 07:00 a.m. to 10:00 p.m. and Saturdays from 07:00 a.m. to 05:00 p.m.

Horaris d'atenció

Dilluns a divendres: De 07:00 a 22:00. 

​Dissabtes: De 07:00 a 17:00.

Baucis Languages ® - All rights reserved

1/8

Curs d’italià regular per a adults

Mòduls:​

• Bàsic A1
• Bàsic A2
• Intermedi B1 
• Avançat B2

• Superior C1
• Superior C2

Cada un d’aquests mòduls posseeix una duració mitjana de 60 hores, podent ser modificada d’acord amb el ritme d’estudi i el grau de dedicació de l’alumne. És a dir, si és necessari pot concluir-se avans o estendre’s segons la necessitat.

Elaborat d’acord amb els estàndards del Portfolio Europeo Delle Lingue (Portfolio Europeu de les Llengües).

 

Podem interrompre temporalment el cronograma per atendre qualsevol necessitat diferent i/o puntual que ens proposis relacionada amb l’aprenentatge de la llengua.

Baucis Languages no forma grups. En cas d’interès, els alumnes poden formar-los per iniciativa pròpia.