top of page
Curs d'italià regular - Adults. Barcelona. Baucis Languages

Curs d’italià regular per a adults

Mòduls:​

• Bàsic A1
• Bàsic A2
• Intermedi B1 
• Avançat B2

• Superior C1
• Superior C2

Cada un d’aquests mòduls posseeix una duració mitjana de 60 hores, podent ser modificada d’acord amb el ritme d’estudi i el grau de dedicació de l’alumne. És a dir, si és necessari pot concluir-se avans o estendre’s segons la necessitat.

Elaborat d’acord amb els estàndards del Portfolio Europeo Delle Lingue (Portfolio Europeu de les Llengües).

 

Podem interrompre temporalment el cronograma per atendre qualsevol necessitat diferent i/o puntual que ens proposis relacionada amb l’aprenentatge de la llengua.

Baucis Languages no forma grups. En cas d’interès, els alumnes poden formar-los per iniciativa pròpia.

bottom of page