1/5

Futur d'indicatiu - Conversació

Com creus que seran aquestes coses dintre de 10 anys?... I dintre de 20?

#ConversacióCatalà

Posts Em Destaque