top of page
Espanyol per a professionals de salut. Barcelona. Baucis Languages

Curs d’espanyol per a professionals de la salut

Mòduls:​

 

• Salud 1

• Salud 2

Cada mòdul posseeix una duració mitjana de 50 hores, podent variar d’acord amb el ritme d’estudi o el grau de dedicació de l’alumne. És a dir, si és necessari pot finalitzar-se avans o estendre’s d’acord amb la necessitat.

 

Finalitzat el mòdul, l’alumne estarà capacitat per estudiar a universitats o treballar a l’àrea de salut en països de llengua espanyola, a més d’estar preparat per realizar l’examen que otorga el Certificado Superior de Español de las Ciencias de la Salud de la Cámara de Comercio de Madrid.

 

També oferim l’opció d’alternar les classes d’aquest curs amb classes del curs regular d’espanyol.

 

​En el cas de les classes no individuals, els alumnes poden formar grups per pròpia iniciativa.​

 

Per alumnes a partir del nivell Intermedi – B1.

bottom of page