1/8

Curs d’espanyol de negocis

Mòduls:

• Negócios A1
• Negócios A2
• Negócios B1.1
• Negócios B1.2

• Negócios B2.1

• Negócios B2.2

Cada un d’aquests mòduls posseeix una duració mitjana de 60 hores, podent variar d’acord amb el ritme d’estudi de l’alumne o del seu grau de dedicació. És a dir, en cas necessari pot concluir-se avans o estendre’s d’acord amb la necessitat.

Elaborats seguint els estàndards del Portfolio Europeo de las Lenguas.

Pel que fa els cursos no individuals, els alumnes poden formar grups per iniciativa pròpia.
 

Calle Alcalá, 61

Planta 6, puerta 4ª.  28014

Madrid. España.

Tel.: + 34 917 45 99 10

Gran Via de les Corts Catalanes, 583

Planta 7, puerta 1ª. 08011

Barcelona. España

Tel.: + 34 934 02 11 00

    Client support in Spanish, Catalan and English.

 

 

Rua Palmira, 791, cj. 22

Serra. Cep: 30220-110

Belo Horizonte-MG​. Brasil
Tel.: + 55 31 3309 3874

    Client support in Portuguese and English.

Horários de atendimento

Segunda a sexta-feira: Das 07:00 às 22:00. 

Sábados: Das 07:00 às 17:00.

Horarios de atención

Lunes a viernes: De 07:00 a 22:00. 

​Sábados, de 07:00 a 17:00.

Opening times

Monday to Friday, from 07:00 a.m. to 10:00 p.m. and Saturdays from 07:00 a.m. to 05:00 p.m.

Horaris d'atenció

Dilluns a divendres: De 07:00 a 22:00. 

​Dissabtes: De 07:00 a 17:00.

Baucis Languages ® - All rights reserved