Calle Alcalá, 61

Planta 6, puerta 4ª.  28014

Madrid. España.

Tel.: + 34 917 45 99 10

Gran Via de les Corts Catalanes, 583

Planta 7, puerta 1ª. 08011

Barcelona. España

Tel.: + 34 934 02 11 00

    Client support in Spanish, Catalan and English.

 

 

Rua Palmira, 791, cj. 22

Serra. Cep: 30220-110

Belo Horizonte-MG​. Brasil
Tel.: + 55 31 3309 3874

    Client support in Portuguese and English.

Horários de atendimento

Segunda a sexta-feira: Das 07:00 às 22:00. 

Sábados: Das 07:00 às 17:00.

Horarios de atención

Lunes a viernes: De 07:00 a 22:00. 

​Sábados, de 07:00 a 17:00.

Opening times

Monday to Friday, from 07:00 a.m. to 10:00 p.m. and Saturdays from 07:00 a.m. to 05:00 p.m.

Horaris d'atenció

Dilluns a divendres: De 07:00 a 22:00. 

​Dissabtes: De 07:00 a 17:00.

Baucis Languages ® - All rights reserved

1/8

Curs d’espanyol de negocis

Mòduls:

• Negócios A1
• Negócios A2
• Negócios B1.1
• Negócios B1.2

• Negócios B2.1

• Negócios B2.2

Cada un d’aquests mòduls posseeix una duració mitjana de 60 hores, podent variar d’acord amb el ritme d’estudi de l’alumne o del seu grau de dedicació. És a dir, en cas necessari pot concluir-se avans o estendre’s d’acord amb la necessitat.

Elaborats seguint els estàndards del Portfolio Europeo de las Lenguas.

Pel que fa els cursos no individuals, els alumnes poden formar grups per iniciativa pròpia.