Espanyol de negocis. Barcelona. Baucis Languages

Curs d’espanyol de negocis

Mòduls:

• Negócios A1
• Negócios A2
• Negócios B1.1
• Negócios B1.2

• Negócios B2.1

• Negócios B2.2

Cada un d’aquests mòduls posseeix una duració mitjana de 60 hores, podent variar d’acord amb el ritme d’estudi de l’alumne o del seu grau de dedicació. És a dir, en cas necessari pot concluir-se avans o estendre’s d’acord amb la necessitat.

Elaborats seguint els estàndards del Portfolio Europeo de las Lenguas.

Pel que fa els cursos no individuals, els alumnes poden formar grups per iniciativa pròpia.