top of page
Espanyol de negocis. Barcelona. Baucis Languages

Curs d’espanyol de negocis

Mòduls:

• Negócios A1
• Negócios A2
• Negócios B1.1
• Negócios B1.2

• Negócios B2.1

• Negócios B2.2

Cada un d’aquests mòduls posseeix una duració mitjana de 60 hores, podent variar d’acord amb el ritme d’estudi de l’alumne o del seu grau de dedicació. És a dir, en cas necessari pot concluir-se avans o estendre’s d’acord amb la necessitat.

Elaborats seguint els estàndards del Portfolio Europeo de las Lenguas.

Pel que fa els cursos no individuals, els alumnes poden formar grups per iniciativa pròpia.
 

bottom of page