top of page
Literatura espanyola per a estrangers. Barcelona. Baucis Languages

Curs de literatura E/LE (Espanyol com a Llengua Estrangera)

Mòduls:

• Literatura E/LE 1

• Literatura E/LE 2

El curs aborda els principals autors i períodes de la literatura en espanyol, incluint-hi tècniques d’interpretació i creació literàries.

Cada un d’aquests mòduls posseeix una duració mitjana de 65 hores, podent variar d’acord amb el ritme d’estudi o el grau de dedicació de l’alumne. És a dir, si és necessari pot finalitzar-se avans o estendre’s d’acord amb la necessitat.

En el cas de les classes no individuals, els alumnes poden formar grups per compte propi.

Per alumnes a partir del nivell Intermedi - B2.

bottom of page