top of page
Espanyol per a professionals de dret. Barcelona. Baucis Languages

Curs d’espanyol per a professionals de dret

Mòduls:​

 

• Derecho 1

• Derecho 2

Cada mòdul ofereix una duració mitjana de 50 hores, podent variar aquesta d’acord amb el ritme d’estudi o el grau de dedicació de l’alumne. És a dir, si és necessari pot concluir-se avans o estendre’s d’acord amb la necessitat.

 

Ideal per a estudiar en universitats i/o per actuar en el món del dret i les seves diverses àrees (laboral, jurídica, administrativa...) en països de llengua espanyola.

 

També oferim l’opció d’alternar les classes d’aquest curs amb classes del curs regular d’espanyol.​

 

En el cas de les classes no individuals, els alumnes poden formar grups per iniciativa pròpia.

 

​Per alumnes a partir del nivell Intermedi – B1.

bottom of page