top of page
Espanyol per a professionals de serveis. Barcelona. Baucis Languages

Cursos d’espanyol per a professionals de serveis

Professionals de turisme, bars i restaurants, venedors, conductors professionals, secretàries, gerència de serveis de turisme, etc.

El cronograma és totalment personalitzat i elaborat d’acord amb l’àmbit professional de l’alumne i el nombre d’hores contractades, proposant-se dues modalitats de contingut:

• Vocabulari, expressions i diàlegs específics de l’àmbit professional seleccionat.
 

• Les nocions gramaticals d’espanyol necessàries perquè el professional pugui expressar-se creativament en diàlegs que exigeixin expressions no tipificades als manuals.

Parla amb el nostre coordinador pedagògic i exposa les teves necessitats específiques.

bottom of page